Over Navitas

Navitas Capital beheert een vermogen dat is opgebouwd door ondernemerschap, doorzettingsvermogen en visie. Deze drie eigenschappen hebben bewezen van doorslaggevend belang voor succes te zijn en komen terug in de filosofie van Navitas.

Wij zijn absoluut geïnteresseerd in rendement en zoeken daarvoor een duurzame basis in degelijke ondernemingen met een uitstekend management. Daarbij richt Navitas Capital zich voornamelijk op substantiële belangen in Nederlandse ondernemingen, zowel in private als beursgenoteerde vennootschappen met duidelijke groeipotentie. In de praktijk blijkt de combinatie van investeren in zowel private equity als beursgenoteerde ondernemingen erg succesvol omdat daarmee steeds voor de meest aantrekkelijke mogelijkheden kan worden gekozen.

De samenwerking die Navitas Capital met partners nastreeft, kenmerkt zich door een maximale bewegingsvrijheid voor de ondernemers binnen duidelijke afspraken. De participatie heeft tot doel om ondernemerschap te bevorderen om gezamenlijk een beter rendement te behalen.

Concreet betekent dit onder andere het volgende:

  • Het management moet in staat en bereid zijn om zelf financieel risico te lopen;
  • Het management van de onderneming heeft een zelfstandige rol en positie. Navitas heeft vooral een meedenkende, adviserende en toezichthoudende taak;
  • Ondernemingen worden niet binnen enkele jaren gereed gemaakt voor verkoop. Er is continue aandacht voor verdere uitbouwmogelijkheden.