Welkom op de website van Navitas Capital

Navitas Capital is de investeringsmaatschappij die ondernemers ondersteunt bij de realisatie van groei-ambities.

De focus van Navitas is gericht op succesvolle, Nederlandse ondernemingen die een zekere mate van volwassenheid hebben bereikt, maar met financiële, strategische en ondernemende bijdragen een verdere stap voorwaarts kunnen maken. De participaties van Navitas kenmerken zich door schaalbaarheid en zijn gespreid over diverse sectoren.

Navitas maakt samen met de internationale winkelketen Zeeman textielSupers en de vastgoed investeringsmaatschappij GREEN deel uit van de Verenigde Ondernemingen Zeeman (V.o.Zee). Kenmerkend voor de filosofie van Navitas is het commitment. Aangezien Navitas geen closed-end-structuur heeft, wordt niet op een verkoop binnen enkele jaren aangestuurd maar ligt de nadruk juist op continue uitbouwmogelijkheden.

"Kenmerkend voor Navitas is sterk
commitment. Wij sturen niet aan op een snelle verkoop."

Rense Jonk

Algemeen directeur