"Management"

De dagelijkse leiding van Navitas Capital is in handen van Rense Jonk. Hij is sinds 1 januari 2008 werkzaam voor Navitas. Uiteraard wordt ook de uitgebreide ervaring en expertise van de achterliggende ondernemer J. Zeeman aangewend bij de beoordeling en begeleiding van investeringsbelangen.

In het team is kennis en ervaring op het gebied van business development, corporate finance, financieringen, accountancy en bedrijfswaarderingen aanwezig.