JDriven - JCore - BigData Republic (BDR)

Navitas Capital heeft eind 2017 een meerderheidsparticipatie verworven in de ondernemingen JDriven, JCore en BigData Republic (BDR). Mede aandeelhouders zijn Quadrum Capital en de directie, welke sinds 1 januari jl. wordt gevormd door Fred Kroon (CEO) en Rob Brinkman (CTO). De ondernemingen zijn actief op het gebied van big data, data science en Java/JVM technologie. De onderneming startte in 2011 met haar Java/JVM activiteiten middels JDriven. In 2016 werd er onder het label JCore uitgebreid met junior Java professionals. In 2015 werd BDR opgericht, die zich focust op big data infrastructuren en datascience.

JDriven & JCore

JDriven en JCore bouwen op basis van Java/JVM technologie onder andere innovatieve webportalen voor financials, product configurators voor industriële bedrijven en logistieke planning systemen voor overheden. Dit doen zij met een excellerend team voor de top 250 organisaties in Nederland.

Voorbeeld projecten:

  • Voor ING wordt een personal finance app, genaamd Yolt, ontwikkeld. Deze is toegespitst op de Britse markt. De app verzamelt financiële informatie van verschillende rekeningen en zorgt ervoor dat klanten een compleet inzicht krijgen in hun saldo, het resterende saldo na aftrek van automatische overschrijvingen en wanneer het salaris weer wordt overgemaakt. Zo weten klanten precies waar ze aan toe zijn en kunnen ze betere financiële beslissingen nemen. ING heeft hiermee als een van de eerste een platform in handen dat tegoeden checkt en verzamelt die door concurrenten worden beheerd.
  • Ter behandeling van slaapapneu werd voor Philips Healthcare een webapplicatie gebouwd waarmee op efficiënte wijze een 3D weergave van een slaapmasker kan worden gemaakt.
  • Voor het toekomstbestendig maken van Rijkswaterstaat is een nieuw systeem om de (Nederlandse) binnenvaart mee te monitoren; IVS-Next ontwikkelt. Een kerntaak van Rijkswaterstaat is de veiligheid van het scheepvaartverkeer. Tot op heden werd daarvoor het systeem IVS90 (Informatie en Volgsysteem Scheepvaart) gebruikt, maar zoals de naam al doet vermoeden is dit systeem gebouwd aan het begin van de jaren 90 en sindsdien heeft de technologie alles behalve stilgestaan. Ook de wensen ten opzichte van een dergelijk systeem zijn veranderd en die wensen bleken niet te verwezenlijken met IVS90. Een volledige vervanging was de enige oplossing en dus stapte Rijkswaterstaat naar ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie) en die kwamen in hun zoektocht naar goede ontwikkelaars uit bij JDriven.

Lees meer over JCore op www.jcore.com
Lees meer over JDriven op www.jdriven.com
 

BigData Republic (BDR)

BDR ontwerpt en bouwt big data infrastructuren en machine-learning gebaseerde oplossingen gericht op het voorspellen van onder andere energieopwekking, storingen, consumenten gedrag etc. Zij helpt de top van het Nederlandse bedrijfsleven te transformeren naar een data gedreven organisatie. Het BDR-team bestaat uit big data -scientists, - engineers, -architects en -strategists.

Voorbeeld projecten:

  • Voor een grote exploitant van electra-en gasdistributienetwerken is een asset management model gebouwd dat in staat is middels machine-learning technologieën het preventieve onderhoud te voorspellen. Zo kan de netwerkoperator zowel de reparatiekosten als het faalrisico verlagen.
  • Voor een oliemaatschappij werd een beveiligingsanalyseplatform gebouwd met meer dan 1 Petabyte aan gegevens. Beveiligingsanalisten kunnen nu snel de gegevens doorzoeken en realtime meldingen ontvangen op basis van algemene onregelmatigheidspatronen die in realtime zijn gedetecteerd. 
    Deze oplossing heeft de tijd die nodig is voordat beveiligingsincidenten worden ontdekt aanzienlijk verkort en maakt het mogelijk om snel bewijs te verzamelen in controletrajecten.
  • Voor een toonaangevende bank werd een real-time fraudesysteem gebouwd dat verdachte patronen in banktransacties opspoort.

Lees meer over BigData Republic op www.bigdatarepublic.nl

Lange termijn horizon
Navitas en Quadrum zijn voornemens het uitgestippelde autonome groeipad te ondersteunen met kapitaal en (strategische) support. Doel is de ondernemingen duurzaam uit te bouwen met behoud van de unieke cultuur en hoge kwaliteit van professionals waarom ze wordt geroemd.

Fred Kroon, CEO: "Vol trots kijken wij ernaar uit om onze labels: JDriven, BDR en JCore verder te versterken door ze aan te vullen met nieuwe labels die ieder hun eigen focus hebben, aansluitend op de ontwikkelingen in de markt."

Rense Jonk namens Navitas Capital: "Wij zijn zeer verheugd met de participatie in JDriven, JCore en BigData Republic. Met het sterk ambitieuze niveau van deze ondernemingen en het vakmanschap dat zij met bevlogen vakspecialisten bieden, creëren zij voor bedrijven innovatieve oplossingen. Met de gezonde financiële basis zien wij samen met Quadrum Capital de mogelijkheid tot het verstevigen van de posities en het uitbouwen daarvan in een groeiende markt."

Arjan Hoop namens Quadrum Capital: "Ook wij als Quadrum Capital zijn zeer content met de participatie in JDriven, JCore en BigData Republic. Het ondernemerschap en ambitieniveau van deze ondernemingen sluit heel goed aan bij hetgeen wij nastreven als investeringsmaatschappij. De samenwerking met een family-office als Navitas Capital past goed bij de ontwikkeling die we als Quadrum Capital in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt."

Lees verder