Private investeringen

Lange termijn rendement is veelal goed gewaarborgd bij private ondernemingen. Het kunnen realiseren van groei door investeringen die verder gaan dan de kwartaal- of jaarcijfers is een uitstekende basis voor duurzaam presterende ondernemingen. Dat is de belangrijkste reden voor Navitas Capital om zich te richten op investeringsmogelijkheden in deze private ondernemingen.

Navitas Capital is geïnteresseerd in juist die ondernemers die enig uithoudingsvermogen hebben en geloven in hun eigen toekomstkansen die verder gaan dan de volgende kwartaalcijfers. Deze ondernemers ziet Navitas Capital als natuurlijke partners.

Publieke investeringen

Navitas Capital is één van de grotere private investeringsmaatschappijen op de Nederlandse effectenbeurs met circa 5 à 10 substantiële belangen in mid- en smallcaps en meerdere belangen onder de 5%-meldingsgrens van de AFM.

Als ondernemende, actieve belegger onderhoudt Navitas Capital intensief contact met het bestuur. Karakteristiek voor de fondsen die Navitas Capital volgt, zijn de Nederlandse aard en cultuur. Andere criteria zijn goed begrijpbare bedrijfsactiviteiten, financieel solide, en last-but-not-least gedegen management met bewezen trackrecord.

Navitas Capital kenmerkt zich door haar ondernemersmentaliteit, waarbij het streeft naar lange termijn rendement en een zorgvuldige risicospreiding. Voorwaarde bij de selectie is het lange termijn-waardepotentieel dat bij de ondernemingen aanwezig is. Dat potentieel wordt beoordeeld aan de hand van eigen financiële analyse.